ទិន្នន័យរបស់ខ្ញុំ

ទិន្នន័យរបស់ខ្ញុំ

ពីការឆ្លើយឆ្លងផ្ទាល់ខ្លួននិងរូបថតទៅឯកសារសម្ងាត់របស់ក្រុមហ៊ុនយើងបង្កើតនិងចូលប្រើទិន្នន័យដ៏មានតំលៃនិងរសើបជាច្រើន។ ការបាត់បង់ទិន្នន័យបែបនេះអាចធ្វើឱ្យខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់អ្នកនិងមានការចំណាយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុច្បាប់និងរដ្ឋបាលធ្ងន់ធ្ងរ។ ការរក្សាទិន្នន័យដ៏មានតំលៃនិងរសើបពីការចូលដោយអចេតនាឬដោយចៃដន្យការចូលដោយគ្មានការយល់ព្រមការលួចនិងអំពើពុករលួយគឺជាធាតុសំខាន់មួយទៀតនៃសន្តិសុខឌីជីថល។

របៀបបិទមុខងារមួយចំនួនដែលកាត់បន្ថយការបង្ហាញផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មពីហ្វេសប៊ុក

ឆ្ងល់ទេថាហេតុអ្វីបានជាមានលោតផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មមកក្នុងហ្វេសប៊ុកយើងជាពិសេសគឺស្រដៀង